Polska Misja Katolicka
Mainz

Polnische Katholische Mission Mainz
Liczba odwiedzin
Statistik Seitenaufrufe


Szkoła polska

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Misji w Mainz
przy ulicy Gaustraße 40 w godzinach od 9:00 do 12:00 w odpowiednich grupach wiekowych.

Rodzice zainteresowani pielęgnowaniem mowy ojczystej mogą zapisywać swoje dzieci na naukę języka polskiego. Prosimy o wypełnienie ankiety.pobranie ankiety: Zapis do szkoły polskiej